Megjelent a "Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása" tárgyú pályázat

A felhívás kódszáma: ZP-1-2021

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 milliárd Ft

 1. Támogatást igénylők köre:

Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok konzorciumai.

 1. Támogatható tevékenységek:

2/A) Önállóan megvalósítandó tevékenységek:

 • Vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer)
 • Villamosenergia-ellátáshoz ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat hálózat elsősorban felszín alatti kiépítések)
 • Vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése

2/B) Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadék víz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés)
 • Területrendezés, borona és/ vagy tömés épületek, szakrális kisemlékek felújítása, gyümölcsfa és/vagy szőlőtelepítés

A fent felsorolt (önállóan és önállóan nem támogatható) tevékenységek fejlesztéseihez kapcsolódó további tevékenység és hozzákapcsolódó költség lehet még: talaj előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek

 1. A támogatás mértéke, összege:

A támogatás formája egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás, 100 %-os támogatási intenzitással.

Egy pályázat keretében legfeljebb 25.000.000 Ft támogatás igényelhető.

Egy pályázaton belül az egyes célokra, tevékenységekre igényelhető támogatás maximális összege:

 1. Külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadék víz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgépek és eszközbeszerzés) maximális összeg 18.000.000 Ft
 2. Vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, mezőgazdasági célú vízvezeték kiépítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer) maximális összeg 20.000.000 Ft
 3. Villamosenergia-ellátáshoz ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések (hagyományos, vagy alternatív energiaforrásokkal táplált kisfeszültségű villamosenergia-hálózat hálózat elsősorban felszín alatti kiépítések) maximális összeg 25.000.000 Ft
 4. Vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése maximális összeg 20.000.000 Ft
 5. Területrendezés, borona és/ vagy tömés épületek, szakrális kisemlékek felújítása, gyümölcsfa és/vagy szőlőtelepítés maximális összeg 5.000.000 Ft

Az 1.) és az 5.) tevékenységi területek önállóan nem pályázható tevékenységek, csak másik célterület fejlesztésével együtt!

Továbbá az 1) és az 5) célterületek esetében a teljes pályázati összeg legalább 10 %-át egy célterületre kell fordítani.

A célterületek fejlesztéseihez kapcsolódó egyéb költségek: talaj-előkészítés, komposztáló létesítése, biológiai alap beszerzések, zártkerti ingatlanvásárlás és a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségek, illetékek, talajművelési kézi eszközök beszerzése, tájidegen épített elemek lebontása, stb. önállóan nem elszámolható költségek. Árkok, padkák, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények felújításához önállóan támogatás nem nyújtható.

 1. Benyújtás határideje:

A pályázatok elektronikus felületen történő szerkesztésére és kitöltésére 2021. augusztus 2-án 08 óra 00 perctől, véglegesítésére, azaz a pályázat benyújtására 2021. augusztus 9-én 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével - 2021. augusztus 15-én 23 óra 59 percig van lehetőség.