A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Megjelent a VEKOP-1.2.6-20 mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázati felhívás.

1. A pályázat célja: A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 18,816 milliárd Ft

A támogatott pályázatok száma: 750-1000 db

2. Támogatást igénylők köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Gazdálkodási forma szerint:

• 113 Korlátolt felelősségű társaság

• 114 Részvénytársaság

• 116 Közkereseti társaság

• 117 Betéti társaság

• 121 Szociális szövetkezet

• 124 Agrárgazdasági szövetkezet

• 129 Egyéb szövetkezet

• 141 Európai részvénytársaság (SE)

• 142 Európai szövetkezet (SCE)

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

• 228 Egyéni cég

• 231 Egyéni vállalkozó

 

3. Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. (összköltség legalább 20%-a)

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Információs technológia-fejlesztés (összköltség legfeljebb 50%-át érheti el)

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összköltség legfeljebb 20%-át érheti el)

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (összköltség legfeljebb 50%-át érheti el)

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok (összköltség legfeljebb 20%-át érheti el)

I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás

2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás

3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás

4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás

5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés

6. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás

7. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás

II. Márka- és arculatépítés

1. Marketing tanácsadás és márkaépítés

2. Arculati és grafikai tervezés

III. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása,

2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás

3. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el)

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el)

i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el a forgóeszközökkel együtt)

j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)

 

4. A támogatás mértéke:

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft, az alábbi feltételek szerint.

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

 

b) A támogatás maximális mértéke:

Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe véve a megvalósítási időszak végén, továbbá a fenntartási időszak végén lefolytatott eredményességméréseket – annak arányos részét a visszafizetési arányról szóló, a Záró Projekt Fenntartási Jelentés beérkezését követő 90 napon belül megküldött tájékoztatás kézhezvételét követő 180. napig egy összegben visszafizeti.

 

5. Kötelező vállalások:

90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

A kötelező vállalás nem teljesítése – 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás – esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

 

6. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.

 

7. Előleg igénylése:

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft. (Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90 napon belül kötelező)

 

8. Területi korlátozás:

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

 

9. Benyújtás határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 02. 12:00-ig lehetséges.