Külterületi utak fejlesztése Táborfalván

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázaton 109 999 985 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert (amelyből 9 999 997 Ft értékben új gépek és berendezések kerülnek beszerzésre) a „Külterületi utak fejlesztése Táborfalván” című projekt megvalósításához (azonosítószáma: 1826428166).