Külterületi utak felújítása Szügyön

Szügy Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázaton 99 999 992 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Külterületi utak felújítása Szügyön” című projekt megvalósításához (azonosítószáma: 1826643640).