Réde község útkarbantartó gépeinek beszerzése

Réde Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázaton 9 999 989 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Réde község útkarbantartó gépeinek beszerzése” című projekt megvalósításához (azonosítószáma: 1826843042).